Stage 'Opzetten van een high available API Management oplossing op Kubernetes cluster'

Are you interested?

Get in touch

Integration Designers helpt kanten met hun digitale transformatie op het gebied van integratie. Wij zijn gespecialiseerd in applicatie integratie met een focus op IBM technologie. Door gebruik te maken van IBM oplossingen, API’s en web services verbinden we toepassingen met mekaar, on-premise en in de cloud. Onze consultants hebben een brede kennis van verschillende IT domeinen zoals applicatie ontwikkeling, web services, networking, security, business processen… Dit zorgt voor een afwisselende job met een grote impact. Alle onze projecten spelen zich af in de kernactiviteiten van de bedrijven waar we actief zijn.  

Digitale transformatie 

Toegang tot informatie van zichzelf en van leveranciers is tegenwoordig vanzelfsprekend voor klanten. Bedrijven zien zich genoodzaakt deze informatie via verschillende kanalen beschikbaar te maken. Integration Designers gebruikt integratie tools om bestaande informatie te ontsluiten en API management tools om deze informatie op een verantwoorde wijze beschikbaar te maken naar de buitenwereld. 

Cronos 

Integration Designers behoort tot de Cronos Group. De groep bevat meer dan 400 bedrijven en meer dan 6000 consultants. Naast onze eigen expertise hebben we toegang tot een brede waaier van skills binnen de groep. Dit stelt ons in staat om uitdagende projecten tot een goed einde te brengen.  

Internships/stageopdrachten 

Onze stageopdrachten zijn uitdagend en vrij technisch, maar je zal begeleid worden door onze consultants met ruime ervaring in het stageonderwerp dat je kiest. We stellen je ook een uitgebreide IT-infrastructuur ter beschikking om je stage uit te voeren: 

 • Verschillende gevirtualiseerde labo servers (VMWare, Microsoft Hyper-V) 
 • Cloud infrastructuur bij de grote spelers (Amazon, Google, Microsoft, IBM) 
 • Indien nodig een krachtige laptop indien je persoonlijke toestel ontoereikend zou blijken 

We beschikken ook over alle nodige softwarelicenties van onze softwarepartners zodat je ongehinderd je stage kan uitvoeren. 

Ons landschapskantoor bevindt zich op de Veldkant 33B te Kontich. De stages zullen ook op die locatie doorgaan. Onze werktijden zijn flexibel, dus je kan zelf beslissen wanneer je je dagtaken wenst te starten. 

Tijdens je stage kan je ook gebruik maken van onze gratis lunch tijdens de middag, samen met de collega’s van Integration Designers. 

Het tijdstip waarop je je stage wenst te starten kunnen we onderling afspreken. Een stage kan vaak ook in groep of individueel worden uitgevoerd aangezien de scope flexibel te bepalen is. 

De kennis die je bij onze stages opbouwt vormt een waardevolle basis voor je IT-carrière. Integration Designers is steeds op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s, dus een vervolgtraject in de vorm van een vast contract behoort zeker tot de mogelijkheden!  

Het doel van Integration Designers is om een ​​professionele omgeving te creëren met een open werksfeer, waar mensen elke dag nieuwe dingen leren en de beste oplossingen voor onze klanten kunnen bieden. Binnen Integration Designers en De Cronos Group ligt de focus op ondernemerschap en zelfontplooiing. Onze consultants zijn ons belangrijkste en meest waardevolle asset. We investeren in   vaardigheden door middel van trainingen, seminars, teamevenementen, zelfstudieprogramma's en onze FastTrack-methodiek. We moedigen ondernemerschap sterk aan en geven onze mensen alle mogelijke kansen om hun eigen ideeën te realiseren.  

Hieronder vind je een van de beschikbare stageopdrachten die Integration Designers jou te bieden heeft: 

Opzetten van een high available API Management oplossing op Kubernetes cluster 

Contactpersoon: Dirk Maes (dirk.maes@integrationdesigners.com, +32 497 51 51 29) 

Probleemstelling: 

Bedrijfskritische systemen dienen continue beschikbaar te zijn. Hiervoor worden geclusterde systemen gebouwd om zo bij falen van een component failover naar de overige werkende componenten te hebben. 

Opdracht: 

De bedoeling is om een hoog beschikbare IBM API Connect infrastructuur neer te zetten die gebruikt maakt van storage waar meerde nodes tegelijkertijd naar kunnen schrijven b.v. CEPH. 

Vanwege de eisen aan de hardware zal de IBM cloud worden gebruikt. Een set van virtual servers kan worden gebruikt om het kubernetes cluster aan te maken.  

Het installeren van het cluster zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden met rancher. Naar dit cluster wordt IBM API Connect gedeployed.  

Binnen het cluster zal gebruik gemaakt gaan worden van gedistribueerde storage e.g. CEPH.  

Er is reeds documentatie van de meeste componenten zodat niet helemaal van scratch alles hoeft te worden uitgezocht. 

Geplande activiteiten:  

 • Nagaan system requirements en selecteren van de benodigde resources en componenten voor het opzetten van een Kubernetes cluster met IBM API Connect 
 • Denk ook aan backup en restore van de cluster configuratie en API Connect data 
 • Beschrijven van de architectuur 
 • Het aanmaken van het Kubernetes cluster 
 • Installeren van IBM API connect naar Kubernetes 
 • Configureren van CEPH als storage voor API Connect 
 • Upgraden van API Connect naar een nieuwe versie met zero downtime (als twee van de drie nodes in bedrijf zijn kan aan de derde node maintenance worden gedaan) 
 • Indien voldoende tijd: voeg een load balancer toe b.v. HAProxy met health checks 

Wat verwachten we: 

 • Goede kennis van de verschillende IT domeinen. Je zal verschillende taken moeten uitvoeren: programmeren, installeren, configureren, testen, etc 
 • Kennis van web services (REST, SOAP, onderliggende XML) 
 • Kennis/interesse Kubernetes/Docker 
 • Basiskennis IT architectuur 

About our internships

Our internships are challenging and quite technical, you will get the opportunity to demonstrate your skills and eagerness to learn. Furthermore our consultants with extensive experience in the internship topic that you choose will guide you. We also provide you with an extensive IT infrastructure to perform your internship. If necessary, a powerful laptop if your personal device turns out to be insufficient We also have all necessary software licenses from our software partners so that you can carry out your internship without delay.

Our landscape office is located at Veldkant 33B in Kontich. Our working hours are flexible, so you can decide when you want to start and finish your daily tasks. During your internship you can also use our free lunch together with colleagues from Integration Designers. An internship can often be carried out in groups or individually as the scope can be determined flexibly. The knowledge that you build up during our internships forms a valuable basis for your future IT career. Integration Designers is always looking for enthusiastic new colleagues, so a follow-up process in the form of a permanent contract is certainly possible!

The aim of Integration Designers is to create a professional environment with an open working atmosphere, where people learn new things every day and can offer the best solutions for our customers. Within Integration Designers and De Cronos Group, the focus is on entrepreneurship and self-development. Our consultants are our most important and valuable asset. We invest in skills through training, seminars, team events, self-study programs and our FastTrack methodology. We strongly encourage entrepreneurship and give our people every opportunity to realize their own ideas.

© 2019 Integration Designers - 
Privacy policy
 - Website by 
OneDot
 - Part of 
Cronos Group
 & 
integr8 consulting
map-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram